Pojištění

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, u nás častěji nazývané "povinné ručení", je dlouhou dobu poměrně atraktivním tématem rozhovorů. Málokdo si ale důsledně provede srovnání ceny služeb nabízených jednotlivými pojišťovnami a při jednání s některou z nich obvykle nezíská žádnou, nebo jen minimální slevu s tím, že ta či ona akce již vypršela a nebo nemáte k větší výhodě dostatečný bonus. Zde se vám může spolupráce s autorizovaným prodejcem pouze vyplatit. Jednoduchá kalkulace a srovnání vám ukáže, zda máte k dispozici výhodný produkt či nikoliv a co se dá na vaší pojistce ještě vylepšit.

Havarijní pojištění

Zprostředkováním výhodného havarijního pojištění vám zajistíme krytí všech významných rizik: havárie, vandalismsu, neoprávněného užívání, živelní události, požáru nebo výbuchu a odcizení. Součástí havarijního pojištění bývá i možnost využití bezplatné asistenční služby.

V případě zájmů vám zprostředkujeme rovněž doplňková pojištění: pojištění skel, pojištění náhradního vozidla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění a pojištění právní ochrany.

Přihlášení